ktualności:   |
VI Europejskich Dni Dziedzictwa na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. (ze strony internetowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, który koordynuje EDD w Polsce)..

Inicjatorem obchodów na Zamku w Czersku było Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, które od lat przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy I Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii organizuje z tej okazji niezapomniane wydarzenia, jak ubiegłoroczny pokaz tańczących fontann czy widowisko plenerowe "Z dawnych dziejów Czersku", które mogliśmy obejrzeć dwa lata temu.

 

XVI Europejskich Dni Dziedzictwa na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku 15 września, niedziela

14.00 - 17.00


Hejnał Czerska i powitanie Gości;

prelekcja: "Osadnictwo Wczesnośredniowieczne na Górze Zamkowej "- U. Szewczuk, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;

prezentacje filmowe: "Nadwiślańskie Urzecze" dr. Ł.M Stanaszek, TONZ Oddział w Czersku;

"Tak było w Górze Kalwarii" - na podstawie projektu Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii dr. P. Rytko, TONZ Oddział w Czersku;

Żywa Lekcja Historii w wykonaniu Polskiej Rewii Konnej, reż. Damian Dębski - "Cesarstwo Rzymskie".

10.00 - 20.00


Kramy historyczne i rzemieślnicy: Stowarzyszenie Promocji i Odtwórstwa Kultury i Sportów Dawnych HANZA; targi żywności;

opowieść dla dzieci Michała Malinowskiego "Zamek Króla Maciusia";

gra zamkowa; szachy współczesne a szachy średniowieczne; pokaz tańców narodowych - gościnnie Zespół ETIUDA pod kierownictwem Lidii Leszczyńskiej oraz Dziecięcy Zespół Ludowy KALWARKI;

kapele ludowe: Kapela Niwińskich i Kapela Kocona; inne atrakcje.

20.00

Ognisko z gawędą Michała Malinowskiego z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści.

 

 

2019-05-25

Historia Viva, czyli weekendy na Zamku w Czersku
HARMONOGRAM

 

Raz, dwa, trzy Warszawiakiem jesteś Ty! - podsumowanie

Wystawa fotografii

Szczegóły wkrótce

2020-02-01