ajówka na zamku - galeria

Majówka z Pocztem Rycerskim Herbu Fastolf
na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku