ktualności:   |
istoria

Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku

Czersk to jeden z najstarszych grodów na Mazowszu. Został wzniesiony w XI w. na miejscu wcześniejszej osady słowiańskiej. Na pocz. XII w. w grodzie zbudowano kościół romański pw. św. Piotra.

W XIII w. Czersk stał się kasztelanią i siedzibą książąt mazowieckich z dynastii Piastów. Rządy Konrada Mazowieckiego, znanego ze sprowadzenia do Polski krzyżaków, to dla Czerska czasy świetności. W wyniku podziału Mazowsza po śmierci Konrada Mazowieckiego powstało Księstwo Czerskie, którym władali jego potomkowie.

W XIV w. Czersk zyskał prawa miejskie. Do dziś zachował się średniowieczny układ miejski Czerska.

Czersk - gród warowny - XI/XII w.

 

Pod koniec XIV w., na miejscu dawnego grodu, książę Janusz I Starszy zaczął wznosić gotycki zamek dla ochrony swych ziem przed krzyżakami. Jego budowę ukończono w 1410 r.

W tym też czasie, na skutek zmian politycznych oraz odsunięcia się Wisły spod zamku na wschód, książę Janusz przeniósł swoją siedzibę do Warszawy a Czersk stracił na znaczeniu.

W 1526 roku Mazowsze zostało przyłączone do Korony. Czersk stał się własnością polskich królów a Zygmunt Stary nadał go swojej żonie, królowej Bonie, która rozbudowała zamek .

Czersk został bardzo zniszczony podczas potopu: w 1656 r. Szwedzi wysadzili mury i zabudowania zamkowe oraz zrujnowali miasto.

Sto lat później, w latach 1762-1766, Marszałek Wielki Koronny, starosta czerski Franciszek Bieliński podjął próbę ratowania zamku. Na miejscu zniszczonego mostu zwodzonego wzniósł most murowany, który służy do dziś.Jeśli masz problemy z przegladaniem strony, prosimy o zmianę przeglądarki internetowej!
Za utrudnienia przepraszamy.

2018-01-01

2019-12-31

maj - październik

Zajęcia edukacyjne z przewodnikiem dla szkół podstawowych i gimnazjów więcej

maj - październik

Zajęcia edukacyjne w formie warsztatów przybliżające dwa okresy historyczne: wczesne oraz późne średniowiecze prowadzone przez rekonstruktorów Stowarzyszenie Promocji i Odtwórstwa Kultury i Sportów Dawnych Hanza więcej.

czerwiec - październik

Cykl teatralnych wykładów poświęconych historii Polski i pokazów tradycyjnych rzemiosł na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. |więcej|

2016-06-28