2021

2021

02 kwietnia 2024

Dotacja na konserwację

Dobra wiadomość. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam środki w wysokości 1 205 000 zł na prace remontowo-konserwatorskie muru obwodowego Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku.

 

Nasze działania na rzecz zamku to ciągły proces. W ostatnich latach (2021-2022) pomyślnie zakończyliśmy remont murowanego mostu, do którego finansowania przyczynili się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Gmina Góra Kalwaria, przeznaczając na ten cel 885 000 zł.

 

Teraz koncentrujemy się na remoncie i konserwacji zniszczonego muru, który ucierpiał z powodu przenikania wód opadowych. W zeszłym roku podjęliśmy istotne kroki, przygotowując dokumentację niezbędną do rozpoczęcia tych prac. Zadanie to finansowane było przez Gminę Góra Kalwaria i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z łącznym budżetem przekraczającym 120 000 zł.

 

Przewidujemy, że prace remontowo-konserwatorskie przy murze obwodowym, które rozpoczniemy jeszcze w tym roku, potrwają około trzech lat. Szacunkowy koszt inwestycji to około 9 milionów złotych.

 

  1. pl
  2. en

Zrealizowano przez Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach Programu "Kultura w sieci"