2021

2021

07 września 2022

Rozpoczynamy II etap prac remontowych

6 września rozpoczęliśmy II etap prac remontowych naszego Zamku.


Tym razem dokończymy konserwację murowanych elementów mostu, konserwację przejdzie metalowa balustrada i dawny blask odzyska wnęka z inicjałami FB – Franciszek Bieliński, Starosta czerski, fundator mostu. Łączny koszt dwóch etapów prac budowalnych i konserwatorskich przy moście w roku 2021 i 2022 przekroczy milion złotych.

 

Dotacje na dwa kolejne etapy przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Ochrona zabytków, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Gmina Góra Kalwaria. Autorem projektu całości prac jest pracownia Nowy Zamek z Warszawy.

Wykonawcą dwóch etapów wyłonionym w drodze zamówienia publicznego firma Nobile Polska Sp. z o.o

 

Realizatorem całości prac jest Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii.

 

Projekt prac remontowych Zamku w Czersku realizowany jest z programu: "Ochrona Zabytków" na rok 2022 i dofinansowany jest ze środku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

  1. pl
  2. en

Zrealizowano przez Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach Programu "Kultura w sieci"