DZIEJE CZERSKA – ZAMEK W DZISIEJSZYCH CZASACH

Po licznych zawirowaniach historii, zamek wciąż dumnie stoi na straży Czerska. Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym stanem warowni.

DZIEJE CZERSKA – SZWEDZI NA ZAMKU

Potop szwedzki nie oszczędził Czerska. Okupacja wrogich wojsk pozostawiła trwały ślad na zamkowych murach.

 

DZIEJE CZERSKA – OGRODY KRÓLOWEJ BONY

Za czasów królowej Bony czerski zamek przeżywał swój złoty wiek. W filmie przedstawiamy najważniejsze dokonania władczyni.

DZIEJE CZERSKA – CZASY JANUSZA I

Decyzją księcia Janusza I na czerskim wzgórzu wzniesiono murowany zamek, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Przyjrzyjmy się jego budowie.

TAPETY

Ukryj mapę

MAPA

Pokaż mapę

REKONSTRUKCJA 3D

Wszystkie makiety powstały na bazie dostępnych opracowań naukowych, wyników prac archeologicznych, zachowanej

ikonografii oraz dostępnych źródeł z epoki i starają się obrazować aktualny stan wiedzy na temat dziejów Czerska.

 

Zmiany stanu zamku 1109 - 2020

 

DZIEJE CZERSKA

 

W PIGUŁCE

 

Historia 

w pigułce

Wydarzenia

Oś czasu

2020

1656

1556

1410

1109

  1. pl
  2. en

HISTORIA W PIGUŁCE

Czersk to jedna z najstarszych miejscowości na Mazowszu. Najpierw była tu słowiańska osada, potem na jej miejscu wzniesiono gród, w którym na początku XII wieku wybudowano romański kościół pw. Św. Piotra. Być może ufundował go pochodzący z Anglii Magnus, komes Mazowsza.
 

W XIII wieku Czersk stał się kasztelanią i siedzibą książąt mazowieckich z dynastii Piastów. Rządy Konrada Mazowieckiego, znanego ze sprowadzenia do Polski krzyżaków to dla Czerska czasy świetności. W wyniku podziału Mazowsza między potomków Konrada powstało Księstwo Czerskie, w którego godle pojawił się skrzydlaty smok wywern.

 

W XIV wieku Czersk zyskał prawa miejskie. Do dziś zachował się ówczesny średniowieczny układ miejski.

 

Na początku XV wieku na miejscu dawnego grodu książę Janusz I Starszy wzniósł gotycki zamek dla ochrony swych ziem przed krzyżakami.  W tym też czasie na skutek zmian politycznych oraz utraty przez Czersk bezpośredniego połączenia z Wisłą, książę Janusz przeniósł swoją siedzibę do Warszawy a Czersk stracił na znaczeniu.
 

W 1526 roku Mazowsze zostało przyłączone do Korony. Czersk stał się własnością polskich królów a Zygmunt Stary nadał go swojej żonie, królowej Bonie, która rozbudowała zamek

a u jego stóp posadziła winnice.
 

Czersk został bardzo zniszczony podczas Potopu: w 1656 roku Szwedzi wysadzili mury  i zabudowania zamkowe oraz zrujnowali miasto.
 

Sto lat później starosta czerski Franciszek Bieliński podjął próbę ratowania zamku. Na miejscu zniszczonego mostu zwodzonego wzniósł arkadowy most murowany,

który służy do dziś.
 

Dzięki XX-wiecznym pracom archeologicznym wiemy dziś więcej o dziejach Czerska.

Zrealizowano przez Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach Programu "Kultura w sieci"